Tredea Oy Avoin Tampere -gaala

Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, joka vastaa Tampereen kaupungin Avoin Tampere ohjelman johdosta ja koordinoinnista. Joulukuussa 2013 oli aika esitellä vuosina 2012-2018 käynnissä olevan elinkeinopoliittisen ohjelman saavutuksia ja tulevaisuudennäkymiä  Tredean sidosryhmille.

Avoin Tampere ohjelman avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta. Avoin Tampere -gaala toteutettiin Mission Possible teemalla ja neljälle valitulle hankkeelle toteutettiin leffahenkiset traileri-videot, jotka olivat illan keskiössä.

Gaalan tapahtumapaikkana toimi yksi Avoin Tampere ohjelman hankekohteista, Mediapolis. L1 studioon rakennettiin toimiva ja tunnelmallinen tapahtumatila gaalan sisältö huomioon ottaen.

Kuvat: Kari Savolainen
Tampereen Messut - Tampere Trade Fairs
Tapahtumatoimisto Finland Events
Tapahtumatoimisto Finland Events